SWE: Lär dig Azure #2 – Managera dina resurser

Dags för #2 i serien ”Lär dig Azure”! Idag ska vi titta på hur du hanterar dina resurser i Azure, till exempel skapar en virtuell maskin eller en ny webbplats. För att du ska kunna logga in i portalerna eller använda dig av PowerShell måste du ha tillgång till en prenumeration eller testkonto för Microsoft Azure. Hur du registrerar dig eller tecknar en prenumeration gick vi igenom i #1.

PORTALERNA

Notera plural i rubriken. Det finns nämligen två portaler för att hantera Azure. Dels har vi den gamla portalen, http://manage.windowsazure.com/, och sen har vi den nya portalen. Även känd som ”den snygga”. Den hittar man på https://portal.azure.com/. I dagsläget har bägge sina för- respektive nackdelar. Den gamla portalen hanterar till exempel co-admins på prenumerationer, och fler prenumerationer om du har tillgång till flera. Den nya portalen hanterar inte alla roller som finns tillgängliga i Azure än, men har å andra sidan stöd för resursgrupper som gör det möjligt att se vad en grupp resurser kostar och den har även stöd för RBAC (Role Based Access Control) som gör att du kan tilldela någon access till bara vissa resurser inom din prenumeration.

 

Portalerna använder man sig oftast av om man ska hantera enstaka resurser, eller om man inte lärt sig PowerShell än. När det kommer till att hantera flera resurser, eller till exempel skapa 10 virtuella maskiner på en gång, så är PowerShell eller CLI-verktygen att föredra. CLI står för Command Line Interface, dvs kommandoradsbaserat. Tänk DOS eller Linux, dvs svart ruta med text.

 

För att logga in i respektive portal behöver du ha en aktiv prenumeration på Azure sen är det bara att köra igång!

 

Gamla portalen: http://manage.windowsazure.com/

Nya portalen: https://portal.azure.com/

 

KOMMANDORADSVERKTYG

 

För att automatisera eller hantera flertalet resurser på en gång så rekommenderar jag något av kommandoradsverktygen. Det finns även här två olika.

 

POWERSHELL

 

Först har vi PowerShell som du kan läsa mer om på http://www.whatispowershell.com/. Sajten är inte gjord av Microsoft men innehåller lättfattlig information. PowerShell ingår i både Windows Server och klientoperativsystem, med förbehåll att du såklart har uppdaterat förbi Windows XP och Windows Server 2003.

 

När man väljer att använda PowerShell så måste kunna autentisera sig mot Azure och man vill inte behöva logga in varenda gång. För att lösa det här problemet så importerar man ett certifikat i PowerShell som sedan används varje gång man ansluter till Azure. Har man flera prenumerationer behöver man upprepa processen per prenumeration och kan därefter i PowerShell välja mot vilken man vill arbeta.

 

Registrera din prenumeration i PowerShell:

 

Ladda hem Azure cmdlets: http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/install-configure-powershell/

Starta PowerShell med Azure från startmenyn

Kör Get-AzurePublishSettingsFile [enter]

Logga in i portalen och spara filen

Kör Import-AzurePublishSettingsFile <sökväg till filen du sparade ovan> [enter]

Kör Get-AzureSubscription [enter]

 

Om PowerShell listar information om din prenumeration är det klart. Då raderar du filen du laddade hem eftersom den ger innehavaren full tillgång till din prenumeration. Det är alltså en säkerhetsrisk att spara dessa filer till exempel på företagets filserver eftersom vem som helst då kan logga in med hjälp av filen.

 

Mer information om hur du hanterar dina resurser med PowerShell hittar du på http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn495240.aspx.

 

Om du inte kan PowerShell idag och vill lära dig, vilket jag starkt rekommenderar, hittar du bra kurser gratis på Microsoft Virtual Academy.

 

Kurs 1: http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/getting-started-with-powershell-3-0-jump-start

Kurs 2: http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/advanced-tools-scripting-with-powershell-3-0-jump-start

 

 

COMMAND LINE TOOLS (CLI)

 

Om du har valt att köra Mac eller Linux, eller inte vill köra PowerShell på Windows, finns även CLI-verktygen tillgängliga. På Mac måste du ladda hem ”Azure SDK Installer”, den hittar du på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=252249&clcid=0x409. För Linux installerar du först Node.js och sedan kör du ”npm install azure-cli –g”.

 

Registrera din prenumeration i CLI-verktygen:

Kör ”azure account download” [enter]

Logga in och spara filen

Kör “azure account import publishsettings.publishsettings”

 

Precis som för PowerShell rekommenderar jag att du raderar filen när den är importerad av säkerhetsskäl.

 

Mer information om hur du hanterar dina resurser med CLI-verktygen hittar du på http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/command-line-tools/.

 

VISUAL STUDIO

 

Om du är utvecklare och vill använda dig av Microsoft Azure behöver du Azure SDK (Software Development Kit). Det kan du ladda ner från http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/ee405484.aspx. När det är nerladdat och installerat hittar du mer information på http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/ff687127.aspx. I Visual Studio kan du sedan skapa nya websiter, virtuella maskiner och andra roller. Dessutom kan du deploya din kod till en virtuell maskin, slå på remote debugging och få tillbaka eventuella fel direkt till Visual Studio.

 

TREDJEPARTSVERKTYG

 

Det finns flera tredjepartsverktyg tillgängliga för Microsoft Azure. En bra lista är tillgänglig på MSDN: http://blogs.msdn.com/b/buckwoody/archive/2012/07/03/management-and-monitoring-tools-for-windows-azure.aspx. Några av de mest kända verktygen är Cerebrata Management Studio och Quest Cloud Tools.

 

BLOGGAR

 

Det finns flertalet mycket bra bloggar som berör t.ex. PowerShell och Azure management. Jag slår självklart ett slag för min egen, även om jag mest skriver om IAAS (Infrastruktur-delen av Azure). Den hittar du på http://www.nullsession.com. Flera bloggar som är läsvärda är http://azure.microsoft.com/blog/tag/powershell/, http://msandbu.wordpress.com/2013/05/13/azure-and-powershell/ och http://michaelwasham.com/.

 

Nu har du möjlighet att registrera dig för en prenumeration och du vet även hur du kan hantera dina resurser. I nästa del ska vi titta på hur vi skapar en website och vilka fiffiga funktioner vi har till förfogande. Feedback, frågor och diskussion via mail eller i kommentarsfältet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *